معرفی فرماندار قروه

 

  • نام: شعبان
  • نام خانوادگی: سپهر
  • مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی
  • شماره تماس : 08725223720 
  • نمابر: 08725221506
سوابق شغلی:

 

رئیس دانشسرای تربیت معلم شهید باهنر در شهرستان اسلام آباد غرب

معاون مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری کرمانشاه

مدیرکل اجتماعی و انتخابات و شوراهای استانداری کرمانشاه در دو دوره

مشاور استاندار و مدیرکل امور جوانان استانداری کرمانشاه

فرمانداری سرپل ذهاب

مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری کردستان

سرپرست حوزه معاونت سیاسی و انتخابات استانداری کردستان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه

مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان به مدت 8 ماه ، آخرین سمت وی، پیش از سرپرستی فرمانداری قروه بوده است .