معرفی فرماندار قروه

 • نام : محمد رسول
 • نام خانوادگی : شیخی زاده
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی
 • آدرس ایمیل: m.sheykhizade@gmail.com
 • شماره تماس : 08725223720 
 • نمابر: 08725221506
سوابق شغلی:
 • دبیر آموزش و پرورش شهرستان قروه
 • مدیر کانون فرهنگی و تربیتی شهید مطهری
 • معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان دهگلان
 • مسئول حراست آموزش و پرورش سقز
 • رئیس اداره امور اداری و ارزشیابی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش کردستان
 • مدیر حراست دانشگاه کردستان
 • معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان سنندج