معرفی فرماندار قروه

 

  • نام: محمد
  • نام خانوادگی: شرفبیانی
  • مدرک تحصیلی: دکترای زیان و ادبیات عرب
  • شماره تماس : 08725223720 
  • نمابر: 08725221506
سوابق شغلی:
  • استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
  • ریاست دفتر فرهنگ اسلامی واحد سنندج 85-87
  • عضو هیات رپیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 85 - 87
  • رپیس کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
  • دبیر شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج