اخبار

  برگزاری آخرین جلسه کمیته تنظیم بازار در شهرستان قروه

برگزاری آخرین جلسه کمیته تنظیم بازار در شهرستان قروه

آخرین جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان قروه در مورخ 96/12/27 در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید .

مشاهده مطلب
  برگزاری آخرین جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان قروه

برگزاری آخرین جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان قروه

در بیست و هفتمین روز از اسفند 96 آخرین جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور پرویز کولانی فرماندار و اعضای شورای آموزش و پرورش در سالن جلسات مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید .

مشاهده مطلب
  برگزاری آخرین جلسه شورای اداری شهرستان قروه در سال 96

برگزاری آخرین جلسه شورای اداری شهرستان قروه در سال 96

آخرین جلسه شورای اداری شهرستان قروه در سال 96 روز شنبه مورخ 96/12/26 با حضور پرویز کولانی فرماندار ، مرادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین ادارات در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

مشاهده مطلب
  برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان قروه

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان قروه

آخرین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان قروه روز شنبه مورخ 96/12/26 با حضور اعضاء در سال جلسات فرمانداری برگزار گردید .

مشاهده مطلب
  برگزاری جلسه هماهنگی خدمات سفر

برگزاری جلسه هماهنگی خدمات سفر

جلسه هماهنگی خدمات سفر با حضور دکتر کولانی فرماندار شهرستان قروه و مسئولین ادارات در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید .

مشاهده مطلب
  برگزاری جلسه سلامت وامنیت غذایی نوروزی

برگزاری جلسه سلامت وامنیت غذایی نوروزی

آخرین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان در سال 96 با دستور کار بسیج سلامت نوروزی با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید .

مشاهده مطلب
  مراسم درختکاری در جوار امامزاده پیر بابا باحضور کولانی فرماندار شهرستان قروه

مراسم درختکاری در جوار امامزاده پیر بابا باحضور کولانی فرماندار شهرستان قروه

مراسم درختکاری با حضور کولانی فرماندار و مسئولین شهرستان قروه در جوار امامزاده پیر بابای قروه برگزار شد .

مشاهده مطلب
  برگزاری چهارمین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان قروه

برگزاری چهارمین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان قروه

مشاهده مطلب
  برگزاری جلسه ستاد احسان و نیکو کاری در شهرستان قروه

برگزاری جلسه ستاد احسان و نیکو کاری در شهرستان قروه

فرماندار قروه گفت: فاصله گرفتن از متن و دستورات دین مبین اسلام باعث تبعیض، فقر و گسترش شکاف طبقاتی در جامعه می شود.

مشاهده مطلب
  شهدا برای دفاع از اسلام از همه هستی خود گذشتند

فرماندار قروه:

شهدا برای دفاع از اسلام از همه هستی خود گذشتند

فرماندار قروه گفت: شهدا برای بخشی از جامعه و گروهی از انقلاب همه هستی خود را فدا نکردند بلکه خون مطهر ایشان برای دفاع از اسلام، انقلاب، آب، خاک و همه مردم بر زمین ریخته شده است.

مشاهده مطلب

مطالب پربازدید