گزارشات تصویری

حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه

حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه
حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه
حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه